6 Gennaio Epifania

Dettagli

Data:
6 Gennaio 2020
Ora:
07:30 - 16:30

S. Messa ore: 7.30 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 16.30